Časová odměna

Výše smluvní odměny je odvozena od složitosti řešené problematiky a pohybuje se v rozsahu 1 050 – 2 000,- Kč za hodinu činnosti advokáta. Na základě Vámi sdělených informací o problematice, kterou chcete řešit. Vám bude bezúplatně připravena nabídka právních služeb a výše odměny podle požadavků, množství a náročnosti předpokládaných výkonů.

V případě, jsou-li výkony právní služby řešeny výhradně e-mailovou formou (tzn. jedná-li se o záležitost, která pro vypracování řešení nevyžaduje osobní konsultaci s klientem), je výsledná částka časové odměny účtována v sazbě o 15% nižší.

Úvodní konsultace se stručným právním shrnutím před dalším řešením věci advokátem není účtována.

Paušální odměna

V případě zájmu o trvalou spolupráci Vám dle přání bude bezúplatně připravena nabídka komplexních právních služeb za paušální měsíční odměnu stanovenou individuálně podle Vašich konkrétních požadavků, množství a náročnosti předpokládaných výkonů.

Podílová odměna

V určitých případech je vhodné sjednat odměnu podílem z hodnoty věci nebo z výsledku věci. Tak může být například sjednána odměna procenty z hodnoty sporu či procenty z vymoženého plnění. Konkrétní výše podílu je individuální a odvíjí se od okolností věci.

Při sjednávání odměny jsou vždy v prvé řadě zváženy zejména možnosti klienta a všechny podstatné okolnosti tak, aby se dosáhlo řešení oboustranně výhodného pro klienta i advokáta. Před započetím úkonů právní služby je vždy dohodnuta konkrétní cena služeb buďto fixní částkou, nebo rámcově dle předpokládaného hodinového rozsahu, který je závazný.