Advokátní kancelář nabízí všestrannou a profesionální právní pomoc v rozsahu generální právní praxe – od právního poradenství v dílčích záležitostech, sepisování smluv, zastupování v řízeních před soudy, rozhodčími soudy, správními orgány, právní konzultace, až po kompletní vyřízení složitých právních případů. Advokátní kancelář provozuje Mgr. Ivana Nevěčná, advokát s generální právní praxí.

Advokátní kancelář zajišťuje právní servis ve všech odvětvích českého práva, a to jak pro účely jednorázové potřeby právních služeb, tak v rámci dlouhodobé spolupráce v řešení všech právních záležitostí ihned od počátku jejich vzniku (vhodná zejména pro obchodní společnosti a podnikající fyzické osoby, které tak mají zajištěn promptní právní servis dle své aktuální potřeby). Tato trvalá spolupráce pak ve svém výsledku podnikateli šetří čas, který lze věnovat plně obchodním záležitostem, a vede k lepším výsledkům.


paragraf